Lidmaatschap

De buurtvereniging is belangrijk voor het vormen en vasthouden van een goede sfeer in Meeroevers. De vereniging is erop gericht elkaar als buurtgenoten te leren kennen en de leefbaarheid van onze buurt te waarborgen.

Voordelen van de buurtvereniging:

  • door de activiteiten leer je je buurtgenoten sneller en gemakkelijk kennen;
  • je wordt ge├»nformeerd over wat er speelt in de wijk;
  • de vereniging vertegenwoordigt de wijk als gesprekspartner bij Bureau Meerstad en de gemeente Slochteren;
  • een vereniging versterkt ons noaberschap!

Kosten
Het lidmaatschap van de buurtvereniging is gratis. Wel kan er een bijdrage gevraagd worden voor activiteiten zoals het zomerfeest of de kerstboom. Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail naar buurtverenigingmeeroevers@gmail.com.