Commissies

De buurtvereniging Meeroevers heeft verschillende commissies:

Verkeerswerkgroep
In de verkeerswerkgroep houdt men zich bezig met de verkeersveiligheid in en om ons dorp. Robin Inpijn van Veilig Verkeer Nederland is hierbij een regelmatige gesprekspartner. De commissie wordt bemenst door Anneke Paapst, Marieke Creemer, Serana Kremer, Tom Spits, Peter Dijkstra.

Communicatiecommissie
Deze commissie draagt zorg voor de communicatie over de activiteiten van de buurtvereniging naar de inwoners en naar externen. Hiervoor gebruikt zij diverse middelen, zoals kwartaalnieuwsbrief, persberichten, twitter en facebook. Zij is ook verantwoordelijk voor de website. Heb je een bijdrage voor bijvoorbeeld de website? Stuur dan een e-mail naar redactiemeeroevers@gmail.com.

De commissie bestaat uit: Rinske Hokwerda, Marieke Creemer,  Wendy van Dijken en Nico Visser.